Αποτελέσματα Αναζήτησης


Άρθρα περιοδικών
Κάρολος Δαρβίνος: η θεωρία της εξέλιξης
στα αγγλικά από το βιβλίο Η καταγωγή των ειδών, 1859, κεφ. 14 (συμπεράσματα). Nothing at first can appear more difficult to believe than that the more complex organs and instincts should have been perfected not by means superior to, though analogous with, human reason, but by the accumulation of innumerable slight variations […..]. Neverth...
Δείτε το άρθρο