ΤEACHERS

Υπεύθυνες Καθηγήτριες:

Χρύσα Παπαναγιώτου, ΠΕ 89.01 (Συντηρήτρια Έργων Τέχνης)

Εύη Χαρίσση, ΠΕ 86 (Πληροφορική)