Εικαστικές δραστηριότητες

ΑΠΟ: ΚΑΖΑΡΑ ΕΛΕΝΗ - Μάι• 17•20

Μία από τις δραστηριότητες που μας άρεσε πολύ ήταν η δημιουργία αφίσας.

Η αφίσα αυτή δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια επεξεργασίας του βιβλίου «Η χώρα με τους παράξενους ανθρώπους».
αφίσα
Επίσης, κάναμε κάποια συννεφόλεξα:
Screenshot_4
Screenshot_5
Screenshot_6

Σχολιάστε

Top