Επιτέλους χιόνι!!!

ΑΠΟ: ΚΑΖΑΡΑ ΕΛΕΝΗ - Μαρ• 28•21
Επιτέλους χιόνι!!!

Επειδή η καθημερινότητά μας, μπορεί να αποτελέσει αφορμή για πολύ ωραίες δραστηριότητες!!!

https://padlet.com/ekaz25/5wnw26tdwpqwb7fq?fbclid=IwAR2D9yAQV-BSM_VyrtRxIy0CErPwb78_KhXVx8t2kTTCQqpz8WmcNECfVnQ

Σχολιάστε

Top