Αθλητισμός

Άτομα με αναπηρίες και αθλητισμός

Πολλά άτομα έχουν δυσκολία στη συμμετοχή τους στις αθλητικές δραστηριότητες. Αυτό οφείλεται σε προβλήματα που μπορεί να έχουν στην κίνηση, στο μυαλό και κάποιες άλλες ιδιαιτερότητες. Βιώνουν αρνητικά συναισθήματα  όταν αποτυχαίνουν και επηρεάζουν τη ζωή  τους  με αρνητικό τρόπο. Για να συμμετέχουν  αυτά τα άτομα πρέπει να προσαρμόζεται η δραστηριότητα όπως για παράδειγμα στα άτομα με κώφωση θα δίνεται βαρύτητα στην επίδειξη της άσκησης , η όταν  παίζουν ποδόσφαιρο άτομα με προβλήματα όρασης  τοποθετείτε ένα κουδουνάκι στη μπάλα.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης