αρχείο λήψης

Science is wonderful!!!

0

Η τάξη μας συμμετείχε στην εκδήλωση «Science is wonderful» , μια πρωτοβουλία των Δράσεων Marie Skłodowska-Curie (MSCA) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αφοσιωμένοι επιστήμονες που χρηματοδοτούνται από το MSCA φέρνουν [...]