Άρθρο 1

Άρθρο Γ΄ Δημοτικού

0

Η Γ΄ Δημοτικού του Δ.Σ. Αδριανής-Νικηφόρου Δράμας έγραψε ένα συνεργατικό άρθρο, το οποίο και παρουσιάζεται.