Στιγμιότυπο οθόνης 2022-05-26 184840

Τελικό προϊόν της αποστολής Μ

0

Οι μαθητές των μεγάλων τάξεων (Δ΄, Ε΄, Στ΄ τάξεων) συμπληρώσαμε, σε ένα συνεργατικό υπολογιστικό φύλλο google, τον πίνακα με τις αποστάσεις των πλανητών από τον [...]

afa362f3f

Τελικό προϊόν της αποστολής Ε

0

Τα ηλιακά μας συστήματα είναι έτοιμα! Κάθε τάξη έφτιαξε το δικό της ηλιακό σύστημα, το βιντεοσκόπησε και το ανήρτησε σε μια συνεργατική έκθεση ηλιακών συστημάτων [...]

c3b8d0a4b

Αξιολόγηση 1ης αποστολής

0

Οι μαθητές αξιολόγησαν το ενδιαφέρον της αποστολής μέσω ψηφοφορίας στο twinspace του έργου. Τα αποτελέσματα ήταν πολύ ενθαρυντικά και μας δημιούργησαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και ζήλο [...]

b087e7e21_opt

Δουλεύοντας για να κερδίσουμε το γράμμα S

0

Οι μαθητές, δουλεύοντας σε ομάδες, συγκέντρωσαν πληροφορίες από διάφορες πηγές για τα ηλιακά σώματα, ζωγράφισαν χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα και και ολοκλήρωσαν συνεργατικά μια παρουσίαση με [...]