Το χιόνι σκέπασε την πόλη

Στη Θεσσαλονίκη χιονίζει σπάνια έως ποτέ. Μια από αυτές τις σπάνιες φορές ήταν και το 2020. Το χιόνι άρχισε να πέφτει απαλά και η πόλη μετατράπηκε [...]