Ήλος (Καρφί)

Ήλος (Καρφί)   Μια μηχανή, μηχανισμός, μεταλλική κατασκευή είναι ένα σύνολο συναρμολογημένων στοιχείων. Απλά κομμάτια συνδεδεμένα μεταξύ τους με διάφορους τρόπους. Για να γίνει μια [...]

Χωρίς εικόνα

Μέσα Σύνδεσης

Μέσα Σύνδεσης   Μια μηχανή, μηχανισμός, μεταλλική κατασκευή είναι ένα σύνολο συναρμολογημένων στοιχείων. Απλά κομμάτια συνδεδεμένα μεταξύ τους με διάφορους τρόπους. Για να γίνει μια [...]

Κοχλίες

Κοχλίας

  Κοχλίας (Βίδα)   Ο κοχλίας (κοινώς βίδα) είναι στοιχείο μηχανής που χρησιμεύει (i)ως συνδετικό στοιχείο με τη δυνατότητα λύσης και επανασύνδεσης (ii)ως μετατροπέας ροπής σε αξονική δύναμη και αντίστροφα, (iii) ως μετατροπέας [...]