Ψηφίδωση

Η ψηφίδωση είναι η κάλυψη μιας επιφάνειας με ένα σχέδιο επίπεδων σχημάτων έτσι ώστε να μην υπάρχουν επικαλύψεις ή κενά. Ένας από τους πιο διάσημους [...]

unnamed

Δημιουργώντας ψηφίδες

Η δημιουργία ψηφίδων γίνεται με πολλούς τρόπους που έχουν δύο κύρια χαρακτηριστικά: 1. το βασικό σχήμα 2. η «μετάφραση» του βασικού σχήματος. Τα βασικά σχήματα [...]