Γεφυρώνοντας πολιτισμούς

Το σχολείο μας είναι…πρωταθλητής των ευρωπαϊκών προγραμμάτων!  Την εβδομάδα από 13–19 Νοεμβρίου φιλοξενήσαμε εκπαιδευτικούς και μαθητές από τις χώρες: Ρουμανία, Βουλγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Τουρκία, που [...]