Επίσκεψη στο Βοτανικό κήπο Διομήδους

Στις 17/10/2019 το γυμνάσιό μας επισκέφθηκε το Βοτανικό κήπο Διομήδους. Πριν από τον σημερινό βοτανικό κήπο υπήρχε ένας άλλος κήποςΤο Γερμανικό σχολείο (Από το μαθητή Βασίλη Τσίγκο)

Μετά από  εννέα χρόνια σε Γερμανικό ήρθα στην αρχή της σχολικής χρονιάς στο ελληνικό σχολείο.  Οι συγκρίσεις ήταν φυσικά αναπόφευκτες. Κατάληψη 2019-20

Στο διάστημα από τις 19/11/19 μέχρι τις 22/11/19 πραγματοποιήθηκε κατάληψη του σχολικού χώρου από τους μαθητές του σχολείου μας. Από

Top