το τρυφτό

Το Κρυφτό

Το Κρυφτό Τα παιδιά τα «βγάζουν» για να δουν ποιό θα τα «φυλάει». Το παιδί που τα φυλάει, γυρισμένο προς τον τοίχο (ή το δέντρο ….

12

Τρέφομαι υγιεινά

Διατροφή Χωρίς τροφή δεν αντέχει κανείς μας πολύ καιρό. Για να κινούμαστε, να μιλάμε, να αναπνέουμε, για τη λειτουργία της καρδιάς και όλων των άλλων ….

Τυφλόμυγα

Τυφλόμυγα

Η Τυφλόμυγα Τα παιδιά «τα βγάζουν» για να δουν ποιο θα γίνει τυφλόμυγα. «’Ακα τα, μάκα τα σούκουτου μπε, άμπερ, φάμπερ, ντομινέ. Ακα τα, μάκα ….