Δραστηριότητα για το νερό

ΑΠΟ: pigi v - Ιουν• 09•13

Χθες στο σχολείο μας, στην Τρίτη Τάξη, μας παρουσίασαν ένα πρόγραμμα με θέμα «το νερό». Μιλήσαμε για τα ζώα του γλυκού νερού και για τα ζώα της θάλασσας. Φτιάξαμε κάρτες στις οποίες γράψαμε τα χαρακτηριστικά των ζώων αυτών και τις κολλήσαμε σε μεγάλα χαρτόνια. Επίσης χωριστήκαμε σε ομάδες και με διάφορα υλικά αναπαραστήσαμε στο ταξίδι που κάνει το νερό. Τέλος βγήκαμε στην αυλή του σχολείου και παίξαμε ένα παιχνίδι. Ο αρχηγός κάθε ομάδας έπαιρνε έναν γρίφο σχετικό με διάφορα σημεία που υπάρχουν στο σχολείο μας με νερό. Σε συνεργασία με την ομάδα του έλυνε τον γρίφο και έπαιρνε τον επόμενο. Νικήτρια ήταν η ομάδα που έλυσε όλους τους γρίφους. Βρήκε δηλαδή, όλα τα σημεία στο χώρο του σχολείου μας, όπου υπάρχει νερό.

Από Ελεάνα

Σχολιάστε

Top