Πρόσφυγας

ΑΠΟ: pigi v - Δεκ• 17•15

Πρόσφυγας

Αυτός που αναγκάζεται ή εξαναγκάζεται να εγκαταλείψει την πατρίδα του ή τον τόπο της μόνιμης κατοικίας του και να καταφύγει σε μια ξένη χώρα προκειμένου να σωθεί από τον πόλεμο και τις διώξεις. Οι πρόσφυγες αντιμετωπίζουν πολύ δύσκολες καταστάσεις και βλέπουν τα βασικά τους δικαιώματα και την αξιοπρέπειά τους να παραβιάζονται καθημερινά.

Είδη προσφύγων:

Περιβαλλοντικοί πρόσφυγες: Οι άνθρωποι που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τον τόπο τους λόγω μιας περιβαλλοντικής καταστροφής.

Πολιτικοί πρόσφυγες: Είναι αυτοί που άφησαν τον τόπο τους για πολιτικούς λόγους.

Οικονομικοί πρόσφυγες: είναι αυτοί που άφησαν τον τόπο τους για οικονομικούς λόγους.

Διαφορά πρόσφυγα – μετανάστη

Οι πρόσφυγες αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους επειδή απειλείται η ζωή τους, ενώ οι μετανάστες ωθούνται από τη φτώχεια και την ανέχεια να αφήσουν τη χώρα τους με σκοπό να βελτιώσουν τις συνθήκες της ζωής τους.

Γιάννης Μπεχράκης-reuters

Γιάννης Μπεχράκης-reuters

Γιώργος Γ. Ε1 Τμήμα  35ο Δ.Σ. Πατρών

Σχολιάστε

Top