Σχηματοποιήματα

ΑΠΟ: Διαχειριστής - Μάι• 24•15

Οι μαθητές του Γ1 τμήματος του 50ου Δημοτικού δημιούργησαν τα παρακάτω σχηματοποιήματα:

sx1 sx2 sx3

Σχολιάστε

Top