Τα ανθρώπινα δικαιώματα.

ΑΠΟ: ΚΟΛΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ - Δεκ• 17•15
Τα ανθρώπινα δικαιώματα

Χωρίς τίτλο

Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι <<βασικά >> δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες που
δικαιούνται όλοι οι άνθρωποι .
 Ανθρώπινα δικαιώματα είναι αυτά που απολαμβάνει ο άνθρωπος λόγω της
ανθρώπινης ιδιότητάς του. Ανεξάρτητα από φυλή, εθνικότητα, θρησκεία και τόπο
διαμονής.
Κάποια από τα δικαιώματα είναι τα εξής
 Αστικά
 Κοινωνικά
 Πολιτιστικά
 Οικονομικά
 Πολιτικά
Οπως το δικαίωμα συμμετοχής στον πολιτισμό, το δικαίωμα στη τροφή, την εργασία
και την εκπαίδευση.
Τα ατομικά δικαιώματα έχει ως υποχρέωση η πολιτεία να σεβαστεί και να προστατεύσει
την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
παρέχει στους πολίτες τα στοιχειώδη αγαθά.Στα κοινωνικά δικαιώματα που γράψαμε παραπάνω έχει ως υποχρέωση η πολιτεία να
Επίσης, με τα πολιτικά δικαιώματα κάθε πολίτης μπορεί να συμμετέχει στην εκλογή
δηλαδή, να εκλέγει ή να εκλέγεται.
                                                                                                                                        Δήμητρα Τ. , Βασιλική Π. (ΣΤ2)

Σχολιάστε

Top