Συνδετήρας
Τρίτο τεύχος

Στις 27 και στις 28 Νοέμβρη η Πούλια(αστερισμός) βασιλεύει και πίσω παραγγέλνει: «Ούτε τσοπάνος στα βουνά, ούτε ζευγάς στους κάμπους». [...]

Καθαριότητα στο σχολείο

ΑΠΟ: Διαχειριστής - Δεκ• 10•13

Θα θέλαμε να κάνουμε μια δραστηριότητα, κάθε τάξη να καθαρίσει την αίθουσα της δηλαδή να σβήσει τα θρανία, να μαζέψει […]

Top