Γιάννης Μπεχράκης-reuters

Πρόσφυγας

0

Πρόσφυγας Αυτός που αναγκάζεται ή εξαναγκάζεται να εγκαταλείψει την πατρίδα του ή τον τόπο της μόνιμης κατοικίας του και να καταφύγει σε μια ξένη χώρα προκειμένου να σωθεί από τον πόλεμο και τις διώξεις. Οι ….