Τα δικαιώματα του παιδιού.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ  Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Συντάγματος όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι απέναντι στον νόμο. Τα […]

συνέχεια »
Top