Ο βάτραχος και ο Ξένος

Ελένη Μ  Γ2 Τμήμα 35ο Δ.Σ. Πατρών

συνέχεια »

Δικαιώματα των παιδιών-Ανοιχτή επιστολή

Τα δικαιώματα των παιδιών    Τα παιδιά είναι ίσα και πρέπει να προστατεύονται από διακρίσεις λόγω φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, […]

συνέχεια »
Top