Το Ταχυδρομείο

Την παρασκευή 18 Οκτωβρίου του 2013 η Γ΄ τάξη του 11ου δημοτικού σχολείου πήγε εκδρομή στα ΕΛ.ΤΑ. δηλαδή στα Ελληνικά […]

συνέχεια »
Top