Το πρώτο ελληνικό σχολείο στα Γιαννιτσά

  Σύμφωνα με γραπτές μαρτυρίες, το πρώτο σχολείο στα Γιαννιτσά χτίστηκε το 1858 με 1860.Πρόκειται για το ιστορικό σχολικό κτήριο

Πώς χτίζονταν τα σπίτια

Τα περισσότερα σπίτια επί Τουρκοκρατίας ήταν ανώγεια, χωρίς δεύτερο όροφο. Ο λόγος για τον οποίογίνονταν αυτό ήταν γιατί οι Τούρκοι δεν επέτρεπαν στους Έλληνες να έχουν σπίτια. ψηλότερα από τα δικά τους  Λίγα ήταν λοιπόν τα διώροφα κτίσματα στα Γιαννιτσά μέχρι τη δεκαετία του 50, κιαυτά ήταν κυρίως πρώην ανώγεια, στα οποία προσέθεταν έναν ακόμη όροφο. Το παραπάνω γίνεται αντιληπτό κι από τα υλικά κατασκευής που ήταν διαφορετικά από τον ένα όροφο στον άλλο. Έτσι,

Οι συνοικίες των Γιαννιτσών

Τα Γιαννιτσά ήταν χωρισμένα σε συνοικισμούς ακόμη από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Οι πρόσφυγες αρχικά είχαν εγκατασταθεί σε συγκεκριμένες περιοχές,

Top