Νόμπελ Χημείας 2017

Στους Jacques Dubochet, Joachim Frank και Richard Henderson απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ Χημείας 2017 «για την ανάπτυξη κρυοηλεκτρονικής μικροσκοπίας για τον υψηλής ανάλυσης προσδιορισμό δομής βιομορίων [...]