ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Εκπαιδευτικοί

Διευθυντής: Μάντζαρης Δημήτρης

Υποδιευθύντρια: Παπαδημητρίου Δέσποινα

Α:   Μπουμπούλη Μαρία

Β: Παπουτσή Μαρία 

Γ: Κουτσιαρή Μαλάμω

Δ1: Παρασκευή Γαλάνη

Δ2Νέννε Άννα

Ε1Χατζούλη Κωνσταντινιά

Ε2: Νούλα Μιχαέλα

ΣΤ1Παπαδημητρίου Δέσποινα

ΣΤ2Κοντακτσή Ουρανία

Τμήμα Ένταξης: Αϊβαλιώτου Αποστολία

Παράλληλη Στήριξη: Παρασκευή Χατζίνα, Πασχαλίδου Νίκη

Αγγλικά: Κοτσικώνα Μαρία, Στογιαννιτσάκη Κατερίνα

Γερμανικά: Μιχαλοπούλου Αθηνά

Γαλλικά: Παπαχρήστου Κωνσταντίνα

Γυμναστική: Περγαντίνας Χρήστος, Καλλιρρόη Μπλέτσα

Μουσική: Μπονδούκα Μαρία

Θεατρική Αγωγή: Τσίντζου Χρυσάνθη

Πληροφορική: Τεμπέλη Μάρθα

Top