κόμικ της Δ1 τάξης με θέμα την οδική ασφάλια

Οδικά ατυχήματα και παιδιά. Το ξέρεις ότι κάθε χρόνο πεθαίνουν πάρα πολλοί άνθρωποι από οδικά ατυχήματα? Ο αριθμός ξεπερνά το

Τα κομικ της Δ2 τάξης για την οδική ασφάλεια!!!

Οδικά ατυχήματα και παιδιά. Το ξέρεις ότι κάθε χρόνο πεθαίνουν πάρα πολλοί άνθρωποι από οδικά ατυχήματα? Ο αριθμός ξεπερνά το

Τα κόμικ της Δ2 για την οδική ασφάλεια

Το ξέρεις ότι κάθε χρόνο πεθαίνουν πάρα πολλοί άνθρωποι από οδικά ατυχήματα? Ο αριθμός ξεπερνά το 1,2 εκατομμύρια ανθρώπους. Μπορείς

Top