Χωρίς εικόνα

Αερόβια αντοχή

Η αερόβια αντοχή αναφέρεται στις ασκήσεις εκείνες  στις οποίες για να παραχθεί η ενέργεια που απαιτείται για τους εργαζόμενους μυς χρησιμοποιείται το οξυγόνο. Είναι ασκήσεις [...]