Ολοκλήρωση 1ου Εργαστηρίου Δεξιοτήτων

Ολοκληρώθηκε το πρώτο εργαστήριο δεξιοτήτων, για την σχολική χρονιά 2021-2022, με θέμα «Ζώα σε περιπέτειες». Οι μαθητές και των δύο τμημάτων απολαύσαν την διαδικασία και [...]