Υπολόγισε τα ρέστα

https://e-didaskalia.blogspot.com/2020/05/resta.html?m=1 Τα παιδιά διαδραστικά θα μάθουν να υπολογίζουν τα ρέστα. Ενδείκνυται για μαθητές Β δημοτικού.