Χωρίς εικόνα

International Day of Person’s with Disabilities

Η 3 Δεκεμβρίου έχει καθιερωθεί ως Διεθνής Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία. Η μέρα αυτή αφιερώνεται σε άτομα που έχουν «ιδιαίτερες» ικανότητες και όχι ανικανότητες. Η [...]