Εννοιολογική τέχνη

«O κόσμος μας γράφεται στη γλώσσα των μαθηματικών, και τα στοιχεία του είναι τρίγωνα, κύκλοι και άλλα γεωμετρικά σχήματα …»                                                                                                         

Top