Τεύχος αφιερωμένο στη μαθητική αρθρογραφία για τα μαθηματικά -Αντί προλόγου

«O Πρόκλος υποστήριζε πως όπου υπάρχουν τα Μαθηματικά εκεί υπάρχει ωραιότης, σήμερα μπορούμε να πούμε ότι όπου υπάρχει ωραιότης εκεί

Top