Πόσο σημαντικές είναι οι κατασκευές στα Μαθηματικά;

  Αντί προλόγου  Γράφει η Δρ. Σταυρούλα Πατσιομίτου Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές αλλαγές στα Προγράμματα Σπουδών των Μαθηματικών


Αναγνωρίσεις σχημάτων-συνθέσεις εικόνων με σχήματα

  Οι μαθητές απάντησαν στο ερώτημα: Ποια σχήματα αναγνωρίζετε στην εικόνα;    Συνθέσεις ισεμβαδικών σχημάτων από μαθητές της Β τάξης 

Top