Τι είναι οι επιστρώσεις επιπέδου;

Η αγγλική λέξη για τις πλακοστρώσεις, tessellation, προέρχεται από τη λέξη tessellate σύμφωνα με τον Steven Schwartzman (1994) προέρχεται από

Top