Πρόσφυγες,Μετανάστες,Ρατσισμός

Πρόσφυγες,Μετανάστες,Ρατσισμός

Λίγα λόγια και από εμένα…

Τροία, Σμύρνη, δεκαετία του ‘60,αρχές του 21ου αιώνα, σκλαβιά, εκτοπισμός ,πρόσφυγες, μετανάστες, πόλεμοι, οικονομική κρίση. Και τα θύματα, εμείς, αυτοί, 

Το σενάριο μας

Εδώ θα βρείτε το σενάριο της θεατρικής μας παράστασης  Εμείς..Αυτοί..Εμείς  Θεατρικό δρώμενο ,το οποίο εντάσσεται στα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων, με

Το θεατρικό μας έργο

Το θεατρικό μας έργο με πολλές παραλλαγές και δρώμενα με διαλόγους που πρόσθεσαν ή συμπλήρωσαν οι συμμετέχοντες μαθητές ,βασίζεται στο

Top