Δίχως εικόνα

Απογοητευμένοι φίλοι

0

Τελευταία παρατηρήθηκε ότι εμφανίστηκαν πολλά αδέσποτα σκυλιά στους δρόμους γύρω από το σχολείο μας. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες του Δήμου Μεταμόρφωσης, αλλά και τις   τεράστιες προσπάθειες [...]