Εικόνες από την επίσκεψη στην Εθνική Βιβλιοθήκη

Στα πλαίσια του προγράμματος πολιτιστικών θεμάτων με τίτλο «Σχολική Βιβλιοθήκη» διοργανώσαμε εκπαιδευτική επίσκεψη στην Εθνική Βιβλιοθήκη αρχικά και μετά στο

Από την παρουσίαση του προγράμματος 9

Από την παρουσίαση του προγράμματος 8

Από την παρουσίαση του προγράμματος 7

Από την παρουσίαση του προγράμματος 6

Από την παρουσίαση του προγράμματος 5

Από την παρουσίαση του προγράμματος 3

Από την παρουσίαση του προγράμματος 2

Από την παρουσίαση του προγράμματος

Αναζήτηση με τον σύγχρονο τρόπο 1

Ο σύγχρονος τρόπος διαχείρησης και προφανώς αναζήτησης σε βιβλιοθήκες γίνεται με την βοήθεια Η/Υ. Τα αρχεία των Η/Υ είναι πιο

Αναζήτηση με τον παραδοσιακό τρόπο 4

Εξερεύνηση του αρχείου

Top