Άρθρα σχετικά με: Εθνική Βιβλιοθήκη

Εικόνες από την επίσκεψη στην Εθνική Βιβλιοθήκη

Στα πλαίσια του προγράμματος πολιτιστικών θεμάτων με τίτλο «Σχολική Βιβλιοθήκη» διοργανώσαμε εκπαιδευτική επίσκεψη στην Εθνική Βιβλιοθήκη αρχικά και μετά στο

Top