1234

Στρατηγικές μάθησης

0

Έχοντας υπόψη την πολυμορφία των μαθησιακών δυσκολιών, χρειάζεται για την αντιμετώπιση τους ένα ευέλικτο σχήμα διδασκαλίας, το οποίο να είναι προσαρμοσμένο στις εξατομικευμένες ανάγκες του [...]

World Dyslexia Day - Made with PosterMyWall (1) (2) (1)

Κατανοώντας την δυσλεξία

0

       Η δυσλεξία είναι μια ειδική μαθησιακή δυσκολία, η οποία επηρεάζει την ικανότητα ενός ατόμου να γράφει, να διαβάζει και να κατανοεί το [...]

123

Αντιμέτωπος με μαθησιακές δυσκολίες

0

Οι μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν μια ανομοιογενή ομάδα δυσκολιών, οι οποίες οφείλονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος και επηρεάζουν την κατανόηση, την οργάνωση, την επεξεργασία, [...]