Το ταξίδι του νερού

Ξέρεις ότι το νερό αναβλύζει από πηγές; Το νερό μετά συγκεντρώνεται στα ποτάμια και ο άνθρωπος φτιάχνει φράγματα για να σταματάει τη ροή του. Έπειτα [...]