ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΧΩΡΟ

  • ανάπτυξη της ενδιαφέροντος των μαθητών για το χώρο που κατοικούν και τις συνθήκες που αυτός αναπτύχθηκε ως αστικό περιβάλλον
  • ανάπτυξη ενδιαφέροντος για την τοπική και οικογενειακή Ιστορία και τον τρόπο σύνδεσής τους με τη «μεγάλη» Ιστορία
  • εξοικείωση με την έννοια του ξένου, του πρόσφυγα, του μετανάστη
  • μελέτη των συνθηκών αποκέντρωσης των κατοίκων, της μετακίνησης σε δήμους έξω από το κέντρο της πόλης
  • ανάπτυξη των δεξιοτήτων παρατήρησης, ανάλυσης, σύγκρισης των μαθητών σε σχέση με την ερμηνεία του του πληθυσμού της πόλης τους μέσα από μαρτυρίες κατοίκων με διενέργεια συνεντεύξεων
  • εξοικείωση των μαθητών με την έννοια και τις πρακτικές της Προφορικής Ιστορίας
  • ενεργοποίηση των μαθητών στη διαδικασία παραγωγής ιστορικών και δημιουργικών αφηγημάτων σε σχέση με θέματα του ενδιαφέροντός τους
  • ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και συζήτηση διαφόρων θεμάτων που θα προβληματίσουν τους μαθητές κατά τη διεξαγωγή της έρευνας
  • ανάληψη πρωτοβουλιών  και συμμετοχή στη διαδικασία μάθησης
  • ενίσχυση πολιτικού -κοινωνικού προβληματισμού των μαθητών μέσα από την παρατήρηση του χώρου ως μεταβαλλόμενου κοινωνικού περιβάλλοντος

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης