Δίχως εικόνα

Το ηλιακό μας σύστημα

0

Το Ηλιακό Σύστημα Ηλιακό Σύστημα ονομάζουμε τον Ήλιο και τους πλανήτες που περιφέρονται (γυρίζουν) γύρω από αυτόν. Εκτός από τους πλανήτες , το Ηλιακό μας [...]

ΠΘ

ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ

0

Το Πυθαγόρειο θεώρημα ή θεώρημα του Πυθαγόρα στα μαθηματικά, είναι σχέση της ευκλείδειας γεωμετρίας ανάμεσα στις πλευρές ενός ορθογώνιου τριγώνου. Συνεπώς αποτελεί θεώρημα της επίπεδης γεωμετρίας. Σύμφωνα με το Πυθαγόρειο Θεώρημα, που εξ ονόματος αποδίδεται στον [...]