Χωρίς εικόνα

παράγοντες που επηρεάζουν τον απαιτούμενο ελεύθερο χώρο στον σκληρό δίσκο

Στους παράγοντες που επηρεάζουν τον απαιτούμενο ελεύθερο χώρο στον σκληρό δίσκο για μια ενημέρωση περιλαμβάνονται: έκδοση των Windows που ήταν προηγουμένως εγκατεστημένη στο μηχάνημα, διαθέσιμος [...]

Χωρίς εικόνα

Aπαιτήσεις συστήματος υπολογιστή

Στους παράγοντες που επηρεάζουν τον απαιτούμενο ελεύθερο χώρο στον σκληρό δίσκο για μια ενημέρωση περιλαμβάνονται: έκδοση των Windows που ήταν προηγουμένως εγκατεστημένη στο μηχάνημα, διαθέσιμος [...]