Βαριέμαι... - 5ο τεύχος - Μάρτιος 2021

Συμμετοχή του Γυμνασίου Κανήθου σε ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+

  The Others and Us – Bridges Between Us ➤ Συνοπτική περιγραφή του πλαισίου του προγράμματος: Από τον Σεπτέμβριο του 2019 το Γυμνάσιο Κανήθου συμμετέχει ως συντονιστικό σχολείο στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Σχολικές Συμπράξεις – ERASMUS+ ....