Βιβλιογραφία – Πηγές

0

1. Χαραλ. Δημ. Φαράντος, “ Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ” , Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών Εταιρεία Ευβοϊκών Σπουδών, Τόμος ΑΘ’ /2010 – 2012, Αθήνα, σελ.17-34. 2. Γιώργος Παπαστάμος, “ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΟΒΙΟΣ Ή ΓΟΒΓΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ….