Στήλη: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014


ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

 ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Οδηγίες Ομαλή μετάβαση από τη μια βαθμίδα εκπαίδευσης στην επόμενη Πώς να βοηθήσετε ΓΕΦΥΡΕΣ from


ΑΓΙΑΣΜΟΣ 2014

Καλή σχολική χρονιά!   1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ. 2610-271726 E – mail       :  mail@1dim-patras.ach.sch.gr Web site     : 

Top