ΑΓΙΑΣΜΟΣ 2014

Καλή σχολική χρονιά!   1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ. 2610-271726 E – mail       :  mail@1dim-patras.ach.sch.gr Web site     : 


ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

 ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Οδηγίες Ομαλή μετάβαση από τη μια βαθμίδα εκπαίδευσης στην επόμενη Πώς να βοηθήσετε ΓΕΦΥΡΕΣ from

Top