Στήλη: Γενικά

Επισκεψιμότητα των Web 2.0 εφαρμογών

Δείτε την επισκεψιμότητα των Web 2.0 εφαρμογών: http://www.personalizemedia.com/garys-social-media-count/

Χαρακτηριστικές εφαρμογές web 2.0

Χαρακτηριστικές εφαρμογές web 2.0

Pixlr (Επεξεργασία εικόνας). (από αυτό εμπνεύστηκε και η Android app Pixlr-o-matic) Kubbu (Δημιουργία σταυρολέξων, quiz κ.α.) Xtranormal (Δημιουργία animation video). Prezi (Δημιουργία παρουσιάσεων). Dipity (Δημιουργία

Ιστορία του Web 2.0

         Ένα από τα πλέον δημοφιλή θέματα τον τελευταίο καιρό στο χώρο του διαδικτύου και της πληροφορικής

Οι 100 εφαρμογές web 2.0 για το 2009

Οι 100 εφαρμογές web 2.0 για το 2009

Οι 100 εφαρμογές web 2.0 για το 2009

Top