Χαρακτηριστικές εφαρμογές web 2.0

Χαρακτηριστικές εφαρμογές web 2.0
 1. Pixlr (Επεξεργασία εικόνας).
  (από αυτό εμπνεύστηκε και η Android app Pixlr-o-matic)
 2. Kubbu (Δημιουργία σταυρολέξων, quiz κ.α.)
 3. Xtranormal (Δημιουργία animation video).
 4. Prezi (Δημιουργία παρουσιάσεων).
 5. Dipity (Δημιουργία χρονοδιαγραμμάτων).
 6. Voki (Δημιουργία χαρακτήρων που μιλούν).
 7. GoAnimate (Δημιουργία animation video).
 8. Mindomo (Δημιουργία εννοιολογικών χαρτών).
 9. Toondoo (Δημιουργία comic).
 10. Glogster (Δημιουργία ηλεκτρονικών posters).

Πηγή:http://osarena.net

Σχολιάστε

Top